συνεκδοχικός

Μεταφράσεις

συνεκδοχικός

synecdoque
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close