συνεκτικός

Μεταφράσεις

συνεκτικός

coherent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close