συνεννοούμαι

Μεταφράσεις

συνεννοούμαι

s'entendre (sineno'ume)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
1. επικοινωνώ Δε συνεννοούμαστε σε πολλά σημεία.
2. συμφωνώ Να συνεννοηθούμε πρώτα.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close