συνεννόηση

Μεταφράσεις

συνεννόηση

(sine'noisi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. η επικοινωνία Υπάρχει συνεννόηση μεταξύ μας.
2. η συμφωνία Έγινε κακή συνεννόηση.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close