συνενώνω

Μεταφράσεις

συνενώνω

join, unite
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close