συνεπάγεται

Μεταφράσεις

συνεπάγεται

impliqueimplicaimplicaמרמזindebærerпредполагаimpliceertيعنيinnebärподразумеваетimplicaimpliesimpliziertmerkitsee (sine'paʝete)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα) 3ο
μαθηματικά ισοδυναμεί συνεπάγεται από την προηγούμενη εξίσωση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close