συνεπώς

Μεταφράσεις

συνεπώς

consequentlyباِلتَّالىtudížsom følge deraffolglichpor consiguientesen tähdenen conséquencezatoconseguentementeその結果따라서derhalvederforwskutek tegoconsequentementeследовательноföljaktligenดังนั้นsonuç olarakdo vậy从而 (sine'pos)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close