συνεργάζομαι

Μεταφράσεις

συνεργάζομαι

collaborate, cooperatecollaborer, coopérerيَتَعَاوَنُspolupracovatsamarbejdezusammenarbeitencolaborartehdä yhteistyötäsurađivaticollaborare共同して働く협력하다samenwerkensamarbeidewspółpracowaćcolaborarсотрудничатьsamarbetaร่วมมือişbirliği yapmakcộng tác合作合作 (siner'ɣazome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
εργάζομαι ή προσπαθώ για κτ με κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close