συνεργασία

Μεταφράσεις

συνεργασία

Beitrag, Verband, Zusammenarbeitcooperation, partnership, collaboration, associationcooperación, colaboración, asociacióncoopération, collaboration, associationsamenwerking, medewerking, verenigingتَعَاوُن, جَمْعِيَّةsdružení, spolupráceforening, samarbejdeyhdistys, yhteistyösuradnja, udruženjeassociazione, cooperazione協会, 協力협동, 협회forening, samarbeidstowarzyszenie, współpracacooperação, associaçãoобщество, сотрудничествоassociation, samarbeteกลุ่ม สมาคม, การร่วมมือกันbirlik, işbirliğihiệp hội, sự hợp tác合作, 协会сътрудничество合作 (sinerɣa'sia)
ουσιαστικό θηλυκό
η κοινή προσπάθεια, εργασία
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close