συνετά

Μεταφράσεις

συνετά

(sine'ta)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close