συνεταίρος

Μεταφράσεις

συνεταίρος

شَرِيك

συνεταίρος

společník

συνεταίρος

partner

συνεταίρος

Teilhaber

συνεταίρος

associate

συνεταίρος

colega

συνεταίρος

liikekumppani

συνεταίρος

associé

συνεταίρος

suradnik

συνεταίρος

socio

συνεταίρος

提携者

συνεταίρος

제휴자

συνεταίρος

partner

συνεταίρος

medarbeider

συνεταίρος

współpracownik

συνεταίρος

colaborador, sócio

συνεταίρος

компаньон

συνεταίρος

kompanjon

συνεταίρος

ผู้มีความสัมพันธ์กัน เช่น ผู้ร่วมงาน เพื่อน หุ้นส่วน

συνεταίρος

iş arkadaşı

συνεταίρος

cộng sự

συνεταίρος

合作人
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close