συνεταιρισμός

Μεταφράσεις

συνεταιρισμός

coopérativecooperative (sineteri'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
ένωση συνεταιρισμός κρασιών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close