συνετό

Μεταφράσεις

συνετό

advisable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close