συνεχόμενος

(προωθήθηκε από συνεχόμενο)
Μεταφράσεις

συνεχόμενος

(sine'xomenos) αρσενικό

συνεχόμενη

(sine'xomeni) θηλυκό

συνεχόμενο

contiguouscontiguרציף (sine'xomeno) ουδέτερο
επίθετο
1. αδιάκοπος συνεχόμενος θόρυβος
2. χωρίς χώρισμα συνεχόμενα δωμάτια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close