συνηγορία

Μεταφράσεις

συνηγορία

advocacy, defence

συνηγορία

plaidoirie, plaidoyer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close