συνιδιοκτήτης

Μεταφράσεις

συνιδιοκτήτης

(siniðjo'ktitis) αρσενικό

συνιδιοκτήτρια

delägareCo-propriétaireСовладелецwspółwłaścicielCo-proprietarioco-proprietárioMiteigentümerсъсобственикmedejerco-owner (siniðjo'ktitria) θηλυκό
ουσιαστικό
που είναι ισότιμος ιδιοκτήτης με κπ άλλον
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close