συνοδικός

Μεταφράσεις

συνοδικός

conciliaire, synodique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close