συνοδοιπόρος

Μεταφράσεις

συνοδοιπόρος

fellow traveller
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close