συνομοσπονδία

Μεταφράσεις

συνομοσπονδία

confederation

συνομοσπονδία

confédération
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close