συνουσία

Μεταφράσεις

συνουσία

coitus, sex, intercourse

συνουσία

coït, rapport sexuel
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close