συνοχή

Μεταφράσεις

συνοχή

cohesioncohésionspójności (sino'çi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. η λογική σύνδεση συνοχή σκέψεων
2. το δέσιμο η συνοχή ομάδας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close