συνοψίζω

Μεταφράσεις

συνοψίζω

condense, summarize

συνοψίζω

يُلَخِّصُ

συνοψίζω

shrnout

συνοψίζω

sammenfatte

συνοψίζω

zusammenfassen

συνοψίζω

resumir

συνοψίζω

esittää yhteenveto

συνοψίζω

résumer

συνοψίζω

sažeti

συνοψίζω

riepilogare

συνοψίζω

要約する

συνοψίζω

요약하다

συνοψίζω

samenvatten

συνοψίζω

sammenfatte

συνοψίζω

zreasumować

συνοψίζω

fazer um resumo

συνοψίζω

суммировать

συνοψίζω

summera

συνοψίζω

สรุป

συνοψίζω

özetlemek

συνοψίζω

tóm tắt

συνοψίζω

总结
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close