συντάκτης

Μεταφράσεις

συντάκτης

(si'ndaktis) αρσενικό

συντάκτρια

editor作者autorFörfattareавтор作者autorAutorАвторautoreauteurforfatterמחברautorAutorauteur (si'ndaktria) θηλυκό
ουσιαστικό
πρόσωπο που γράφει κπ κείμενο o συντάκτης ενός άρθρου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close