συντάσσω

Μεταφράσεις

συντάσσω

compile, compose, word, write (si'ndaso)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
γράφω συντάσσω κείμενο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close