συνταγματικός

Μεταφράσεις

συνταγματικός

constitutional

συνταγματικός

constitutionnel, syntagmatique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close