συνταγματικότητα

Μεταφράσεις

συνταγματικότητα

constitutionality

συνταγματικότητα

constitutionnalité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close