συντακτικό

Μεταφράσεις

συντακτικό


ουσιαστικό ουδέτερο
γραμματική οι κανόνες που περιγράφουν τη δομή φράσεων και προτάσεων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close