συντελεστής

Μεταφράσεις

συντελεστής

coefficient, factorcoefficient (sindele'stis)
ουσιαστικό αρσενικό
1. μαθηματικά αριθμός ή γράμμα που θεωρούμε γνωστό, σταθερό πολλαπλασιασμός με ορισμένο συντελεστή
2. απαραίτητος παράγοντας για την πραγματοποίηση έργου συντελεστής επιτυχίας
3. συνεργάτης οι συντελεστές της παράστασης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close