συντελεστής διεύθυνσης

Μεταφράσεις

συντελεστής διεύθυνσης

gradient, slope
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close