συντεταγμένες

Αναζητήσεις σχετικές με συντεταγμένες: γεωγραφικό μήκος
Μεταφράσεις

συντεταγμένες

coordinate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close