συντεταγμένη

Μεταφράσεις

συντεταγμένη

coordinate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close