συντεχνία

Μεταφράσεις

συντεχνία

corporation, guild
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close