συντομία

Μεταφράσεις

συντομία

brevity (sindo'mia)
ουσιαστικό θηλυκό
μικρό χρονικό διάστημα
σύντομα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close