συντομευμένη μορφή

Μεταφράσεις

συντομευμένη μορφή

Kurzform

συντομευμένη μορφή

abbreviated form

συντομευμένη μορφή

forme abrégée
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close