συντομομορφή

Μεταφράσεις

συντομομορφή

Kurzform

συντομομορφή

abbreviated form

συντομομορφή

forme abrégée
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close