συντρίμια

Μεταφράσεις

συντρίμια

debris, wreckage
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close