συντριβή

Μεταφράσεις

συντριβή

crashcrash, destructionCrashAbsturz崩溃Crashкатастрофаcrash충돌تحطمaccidenteCrashCrashクラッシュ崩潰 (sindri'vi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. πλήρης διάλυση συντριβή αεροπλάνου
2. μεταφορικά η διάλυση συστήματος συντριβή καθεστώτος
3. μεταφορικά η απελπισία εκφράζω τη συντριβή μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close