συντυχαίνω

Μεταφράσεις

συντυχαίνω

parlar

συντυχαίνω

tale

συντυχαίνω

reden, sprechen

συντυχαίνω

deal with, speak, talk

συντυχαίνω

hablar

συντυχαίνω

puhua

συντυχαίνω

parler

συντυχαίνω

beszél

συντυχαίνω

spjalla, tala

συντυχαίνω

parlare

συντυχαίνω

praten, spreken

συντυχαίνω

mówić

συντυχαίνω

falar

συντυχαίνω

vorbi

συντυχαίνω

tala
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close