συνώνυμο

Μεταφράσεις

συνώνυμο

синонимsynonymSynonymsynonymsinónimosynonyymisynonymekatasinonimo同義語, 類義語synoniemsynonimsinônimo, sinónimosopomenkasynonymeş anlamlıсинонимsynonymum同義詞동의어مرادف同义词 (si'nonimo)
ουσιαστικό ουδέτερο
λέξη παρόμοιας σημασίας με κπ άλλη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close