συνώνυμο

Μεταφράσεις

συνώνυμο

синонимsynonymSynonymsynonymsinónimosynonyymisynonymekatasinonimo同義語, 類義語synoniemsynonimsinônimo, sinónimosopomenkasynonymeş anlamlıсинонимمرادف同义词同義詞synonymum동의어 (si'nonimo)
ουσιαστικό ουδέτερο
λέξη παρόμοιας σημασίας με κπ άλλη
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close