συνώνυμος

Μεταφράσεις

συνώνυμος

synonymous
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close