συρικνώνομαι

Μεταφράσεις

συρικνώνομαι

shrink
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close