συρμάτινος

(προωθήθηκε από συρματένιος)
Μεταφράσεις

συρμάτινος

(sir'matinos) αρσενικό

συρμάτινη

(sir'matini) θηλυκό

συρμάτινο

(sir'matino) ουδέτερο
επίθετο
που είναι φτιαγμένος από σύρμα συρμάτινος φράχτης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close