συρράβω

Μεταφράσεις

συρράβω

يَدْرُزُ

συρράβω

sešít

συρράβω

sy

συρράβω

nähen

συρράβω

stitch

συρράβω

bordar, coser

συρράβω

ommella

συρράβω

coudre

συρράβω

sašiti

συρράβω

cucire

συρράβω

縫う

συρράβω

깁다

συρράβω

stikken

συρράβω

sy

συρράβω

uszyć

συρράβω

costurar

συρράβω

шить

συρράβω

sy

συρράβω

เย็บ

συρράβω

dikmek

συρράβω

khâu

συρράβω

用针缝
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close