συρρικνώνω

Μεταφράσεις

συρρικνώνω

(siri'knono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω κτ να μαζευτεί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close