συσκευάζω

Μεταφράσεις

συσκευάζω

package, pack (sisce'vazo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω συσκευασία για κτ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close