συσκευή

Μεταφράσεις

συσκευή

device, appliance, apparatusappareil, appareil ménager, dispositifأَدَاة, جِهازspotřebič, zařízeníanordning, apparatGerätdispositivo, aparatolaitenaprava, uređajapparecchio, dispositivo器具, 装置기구, 장치apparaat, toestelhjelpemiddel, innretningurządzeniedispositivo, aparelhoбытовой прибор, устройствоanordning, redskapเครื่องใช้, อุปกรณ์araç, cihazthiết bị器件, 器具, 设备устройство設備התקן (sisce'vi)
ουσιαστικό θηλυκό
μηχάνημα με κπ λειτουργία ηλεκτρικές συσκευές
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close