συσκευή προβολής

Μεταφράσεις

συσκευή προβολής

zpětný projektor

συσκευή προβολής

overheadprojektor

συσκευή προβολής

Arbeitsprojektor

συσκευή προβολής

overhead projector

συσκευή προβολής

retroproyector

συσκευή προβολής

piirtoheitin

συσκευή προβολής

rétroprojecteur

συσκευή προβολής

grafoskop

συσκευή προβολής

lavagna luminosa

συσκευή προβολής

オーバーヘッドプロジェクター

συσκευή προβολής

오버헤드 프로젝터

συσκευή προβολής

overheadprojector

συσκευή προβολής

overheadframviser

συσκευή προβολής

rzutnik do przeźroczy

συσκευή προβολής

projetor de transparências

συσκευή προβολής

диапроектор

συσκευή προβολής

overheadprojektor

συσκευή προβολής

เครื่องฉายภาพบนผนังหรือจอ

συσκευή προβολής

projektör

συσκευή προβολής

máy chiếu overhead

συσκευή προβολής

投影仪
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close