συσπώμαι

Μεταφράσεις

συσπώμαι

дрожать
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close