συσσωμάτωμα

Μεταφράσεις

συσσωμάτωμα

aggregate
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close