συσσωρευτής

Μεταφράσεις

συσσωρευτής

accumulateur
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close